השירותים שלנו

אנחנו מאמינים במקצועיות, מהירות והכי חשוב איכות.

קבע פגישה

השירותים שלנו

ראיית חשבון

ביקורת דוחות כספיים

בהתאם להוראות החוק בישראל תאגידים שונים מחוייבים בהגשת דוחות כספיים מבוקרים. הביקורת הינה עבודתו העיקרית של רואה החשבון כחלק מעבודתו עליו להגיש את חוות דעתו בעניין הדוחות הכספיים שאכן לדעתו של רואה החשבון הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את מצבה הכספי של החברה לתקופת הביקורת קרי עד ליום 31 בדצמבר ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל.

עבודת הביקורת הינה מדגמית אך כוללת תכנון מעמיק והבנה מקדימה של פעילות העסק. חוות הדעת מוגשת לבעלי המניות של החברה. באמצעות הביקורת בעלי המניות נהנים מפיקוח נוסף באמצעות הביקורות המדגמיות המבוצעות על מנהלי החברה ואנשי המפתח בה.

חשיבות הביקורת על הדוחות הכספיים הינה בעיקר מעצם קיומם של משתמשים בדוחות כספיים אלו, בנקים, ספקים, נותני אשראי, משקיעים, רשויות המס וכו' אשר מסתמכים על חוות דעתו של רואה החשבון בבואם לקבל החלטות קריטיות בעניין החברה.

המשרד מספק שירותי ביקורת דוחות כספיים לחברות פרטיות, קבוצת חברות דוחות מאוחדים, עמותות ותאגידים הנדרשים להגיש דוחות כספיים מבוקרים על פי התקינה הישראלית ISRAELI GAAP והתקינה הבינלאומית IFRS.

דוחות מיוחדים ואישורים

דוחות מיוחדים ואישורים חתומים על ידי רואה חשבון נדרשים באופן שוטף על ידי בנקים , נותני אשראי , ספקים , משקיעים, הגשת מכרזים וכו'.

משרדי מעניק ללקוחותיו דוחות מיוחדים ואישורים בהתאם לכללים שהוכתבו על ידי לשכת רואי החשבון בישראל.

חשבונאות

הנהלת חשבונות

שירותי הנהלת החשבונות ניתנים לכלל סוגי הלקוחות מעוסקים פטורים, פרילנסרים, בעלי עסקים ועד לעוסקים מורשים גדולים וחברות. באמצעות הנהלת החשבונות בעסק ניתן לקבל תמונה מדוייקת בכל נקודת זמן אודות המצב הפיננסי. האחריות בהנהלת החשבונות היא גדולה ואנו מתחייבים להעניק שירות זה ללא פשרות תוך ניהול חשבונאי קפדני מאוד.

שירותי הנהלת החשבונות כוללים בין היתר רישומים חשבונאיים שוטפים, שירותי שכר ודיווחים שוטפים לרשויות המס, מס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי.

מנהל החשבונות אחראי על הנהלת החשבונות של העסק כחלק מתחום אחריותו עליו לנהל רישומי בנקים, ספקים ולקוחות, רישום הכנסות והוצאות. הנהלת החשבונות יכולה להירשם בצורה החד צידית הכוללת בעיקר רישומי הכנסות והוצאות שבסוף הרישום ניתן להפיק דוח רווח והפסד. או בצורה הכפולה הכוללת רישום מלא של כל הפעולות בעסק לרבות בנקים , ספקים , לקוחות וכו' שלבסוף ניתן להפיק מאזן. בהתאם להוראות החוק בוחרים באחת השיטות הנ"ל.

שירות נוסף ומרכזי בעבודת מחלקת הנהלת החשבונות הינה רישום הוצאות השכר והכנת התלושים לעובדי העסק. על מנהל החשבונות להתמצא בדיני העבודה החלים וכן להיות מעודכן לעדכוני חקיקה שונים מעת לעת. מנהל החשבונות עומד בקשר רציף וחודשי עם מנהלי העסק לקבלת פרטי השכר והוצאת תלושי שכר מוקדם ככל הניתן בכדי לשלם לעובדים עד ליום ה9 בכל חודש.

בנוסף, חלק נכבד בעבודתו של מנהל החשבונות הוא הדיווח השוטף לשלושת הרשויות , מס הכנסה, מע"מ והמוסד לביטוח לאומי. הדיווחים מבוצעים אחת לתקופה בהתאם להוראות החוק אי דיווח במועד עלול להביא לבית העסק תשלומי קנסות כבדים ומיותרים.

משרדי מתמחה במתן שירותי הנהלת החשבונות וחשבות שכר לעסקים רבים ומגוונים תוך מתן שירות קפדני וללא פשרות.

מיסים

מיסים

שירותי המיסוי הם רבים ומגוונים כוללים בין היתר יעוץ ראשוני לפתיחת עסק תוך ליווי אישי לכדאיות העסק חישוב עלויות הקמה הוראות החוק החלות עליו וכו' ועד לפתיחת תיקים ברשויות מורשה , פטור או חברה בע"מ, הגשת דוח אישי למס הכנסה, הצהרת הון, יעוץ מס, ניהול דיונים ברשויות המס, החזרי מס לשכירים ועוד…

יעוץ עסקי ראשוני

פגישת יעוץ ראשוני או במהלך העסקים הרגיל של ניהול העסק חשובה בהחלט. תחילת היעוץ מתחילה בהכרה מעמיקה של העסק הבנה של מתודלוגיות הניהול שלו ועוד. הכרה של המוצר או השירות הניתן סוג הלקוחות, הספקים וכל הגורמים הקשורים בעסק. לאחר אפיון העסק ניתן להבין את הצרכים ולהתמקד ביעוץ פרטני לעסק שלכם לרבות, בניית תוכניות מימון , הערכות שווי, שירותי ניהול כספים , פיתוח עסקי אסטרטגי ועוד.

דוח אישי מס הכנסה

בהתאם להוראות חוק פקודת מס הכנסה קיימים מספר מקרים בהם נדרש להגיש דוח שנתי על הכנסות והוצאות שהתהוו בשנת המס בינהם עצמאים, שכירים בכירים , שותפים בשותפויות , בעלי מניות בחברות , בעלי הכנסות מעסק בחו"ל , בעלי הכנסות משכ"ד ועוד.

הדוח האישי חל בעיקר על עצמאים המנהלים עסק במהלך שנת המס. בדוח יש לכלול את סך ההכנסות בעסק בניכוי הוצאותיו בדוח רווח והפסד. בנוסף לכך יש לכלול את כלל הנתונים המשפיעים על חבות המס כמו למשל הכנסות נוספות מחוץ לפעילות העסק. ניתוח חשוב שיש לבצע ,בחינת נקודות הזיכוי האישיות להן זכאי הנישום. חלק זה קריטי וחשוב בהכרת נתוניו האישיים של מגיש הדוח. בנוסף לכך יש לוודא שצורפו כלל האישורים השנתיים הצריכים להיכלל בדוח לקבלת הטבות מס נוספות.

משרדי מעניק ליווי פרטני בנוגע להכנת הדוח האישי כולל תיכנוני מס לגיטמיים לדחיית חבות המס ככל וניתן בהתאם להוראות החוק.

הצהרת הון

מס הכנסה דורש אחת למספר שנים כ-5 להגיש הצהרה כוללת על סך ההון האישי והעסקי של הנישום. וזאת בנוסף ובלי קשר לדוח האישי המוגש אחת לשנה למס הכנסה. הדרישה להגשת הצהרת הון ראשונה חלה על כלל העוסקים בעלי עסקים ושכירים בכירים. לאחר מכן הדרישה להגשת הצהרת הון נוספת תלויה בפקיד השומה ואינה רציפה והיא בהתאם לשיקולים שונים כגון השקעות שביצע הנישום, רכישות מקרקעין, נסיעות מרובות לחול, רכישת נכסים וכו'..

משרדי מספק סיוע בהגשת הצהרת הון ובעריכתו. בהצהרת ההון יש לכלול את כלל הנכסים בניכוי התחייבויות הן בעסק והן במישור האישי מחוץ לעסק. לפני הגשת הדוח יש לבחון ולחשב את סך ההכנסות של הנישום בניכוי הוצאות המס והוצאות המחיה של משפחתו ולבצע השוואה לסך הנכסים נטו ולבחון את הפרשי ההון באם נוצרו. חישוב זה קריטי ועלול ליצור חבות נוספת במס במקרים בהם מס הכנסה יטען כי קיימות הכנסות שאינן מדווחות.

הגשת הצהרת הון מומלצת בליווי רואה חשבון.